VLS Lighthouse

Jeg tilbyr terapeutiske samtaler, og samtaler for selvutvikling, motivasjon, pårørende, og par.


Legg igjen en kommentar

Konflikter på arbeidsplassen

”Konflikt” er et negativt ladet ord, men det er viktig å understreke at konflikter kan ses på som noe positivt. Konflikter på en arbeidsplass kan gi rom for forbedringer og utvikling!
Konflikter kan deles inn i 4 hovedtyper:
  • Sakskonflikter
  • Meningskonflikter
  • Interessemotsetninger
  • Relasjonskonflikter
Sakskonflikter kjennetegnes ved at partene har ulikt syn på hvordan de skal vurdere en hendelse, teori eller fakta. Det kan også gjelde hvordan en skal oppføre seg i en bestemt situasjon, og hvordan en skal løse en bestemt utfordring.
Meningskonflikter dreier seg ofte om den enkeltes personlige oppfatninger, der det ikke finnes noe klart og entydig svar. Ofte dreier meningskonfliktene seg om smak og behag.
Interessekonflikter har ofte å gjøre med fordelingen av et eller annet. (Arbeidsoppgaver? Turnus? Lønn?)
Relasjonskonflikter innebærer at to eller flere medarbeidere har problemer med å samhandle med hverandre. Ofte vil den ene personens atferd og meninger vekke irritasjon, oppgitthet eller sinne hos den andre.
Hva kan løsningen være? Hvilke muligheter har man?
•Vær beskrivende fremfor vurderende og dømmende.
•Vær spesifikk slik at den du snakker med/til forstår hva du sier.
•Gi passende tilbakemeldinger der dette faller naturlig inn.
•Kontroller at det du sier blir forstått, samt at det budskapet du mottar er riktig i forhold til hva avsender ønsker å formidle.
•Bruk aktiv lytting.
•Bruk kroppsspråk til å speile den andre.
•Ikke baksnakk og spre rykter. (Snakk MED, ikke OM!)
•Fokuser på å oppmuntre til samarbeid.
•Bruk egne og andres erfaringer.
•Fokuser på felles løsninger dersom det er mulig.
•Vær trygg på deg selv og eget ståsted. Da er det lettere å se situasjonen fra andres ståsted.
Løsningsfokusert tilnærming til konflikter – LØFT!
—En kan velge om en vil fokusere på problemene og frustrasjonene, eller om en vil se etter det en setter pris på og ønsker mer av! Ved en konflikt er det nyttigere å vite hva en ønsker å oppnå og hva en gjør som virker løsningsfremmende, enn å vite noe om konflikt og konfliktmønster.

Enhver atferdsendring i en problematisk situasjon kan være tilstrekkelig til å frembringe løsninger 🙂

IMG_0035