VLS Lighthouse

Jeg tilbyr terapeutiske samtaler, og samtaler for selvutvikling, motivasjon, pårørende, og par.


3 kommentarer

Menneskets skyggesider

Det er ikke alt ved oss mennesker vi liker å vedkjenne oss. Et slikt fenomen er Bystander Effect (tilskuereffekten).

Den ble først påvist av de amerikanske sosialpsykologene Darley og Latane i 1968. De tok utgangspunkt i en hendelse noen år tidligere, der en kvinne var blitt drept utenfor sitt hjem med mange naboer som passive vitner. Darley og Latane gjennomførte en rekke studier av hvordan andres nærvær påvirker vår tilbøyelighet til å hjelpe andre, og fant at tilskuereffekten har å gjøre med spredning av ansvar. Det viser seg at om en gruppe mennesker bevitner en hendelse, sjekker enkeltindividene de andres reaksjon. Dersom disse ser tilsynelatende upåvirket ut, kan resultatet blir en felles konklusjon om at dette ikke er farlig. Tendensen er klar; jo flere vitner, desto mindre sannsynlig er det at noen reagerer, og desto lengre tid tar det før hjelpen kommer. Mange er tilbøyelig til å tenke at her er det flere som kan hjelpe til, så det går nok bra, også uten mitt bidrag. Men det går ikke bra når alle tenker slik. På grunnlag av andres passivitet legitimerer vi for oss selv at vi forholder oss passive, og med det demper vår egen dårlige samvittighet når vi går forbi.

Tilskuereffekten kan komme av en redsel for å stikke seg ut, og tvil knyttet til egen kompetanse. Altså en frykt for å gjøre noe galt, eller dumme seg ut. Vår trang til å unngå andres misbilligelse kan altså hemme oss i situasjoner som gjør vår hjelp påkrevd. Det motsatte er mer sannsynlig å skje om et menneske alene bevitner en hendelse; denne handler!

Hva sier dette om oss mennesker?

Kunnskap og bevisstgjøring om tilskuereffekten kan bidra til at vi tar ansvar for å hjelpe, også når andre er til stede. Vi kan derfor motvirke tilskuereffektens mentale feilkoblinger, slik at vi tar ansvar, overvinner frykten for å stikke oss ut, og stopper opp når vi går forbi mennesker i nød.

pizap.com13559383419921