VLS Lighthouse

Jeg tilbyr terapeutiske samtaler, og samtaler for selvutvikling, motivasjon, pårørende, og par.


3 kommentarer

Menneskets skyggesider

Det er ikke alt ved oss mennesker vi liker å vedkjenne oss. Et slikt fenomen er Bystander Effect (tilskuereffekten).

Den ble først påvist av de amerikanske sosialpsykologene Darley og Latane i 1968. De tok utgangspunkt i en hendelse noen år tidligere, der en kvinne var blitt drept utenfor sitt hjem med mange naboer som passive vitner. Darley og Latane gjennomførte en rekke studier av hvordan andres nærvær påvirker vår tilbøyelighet til å hjelpe andre, og fant at tilskuereffekten har å gjøre med spredning av ansvar. Det viser seg at om en gruppe mennesker bevitner en hendelse, sjekker enkeltindividene de andres reaksjon. Dersom disse ser tilsynelatende upåvirket ut, kan resultatet blir en felles konklusjon om at dette ikke er farlig. Tendensen er klar; jo flere vitner, desto mindre sannsynlig er det at noen reagerer, og desto lengre tid tar det før hjelpen kommer. Mange er tilbøyelig til å tenke at her er det flere som kan hjelpe til, så det går nok bra, også uten mitt bidrag. Men det går ikke bra når alle tenker slik. På grunnlag av andres passivitet legitimerer vi for oss selv at vi forholder oss passive, og med det demper vår egen dårlige samvittighet når vi går forbi.

Tilskuereffekten kan komme av en redsel for å stikke seg ut, og tvil knyttet til egen kompetanse. Altså en frykt for å gjøre noe galt, eller dumme seg ut. Vår trang til å unngå andres misbilligelse kan altså hemme oss i situasjoner som gjør vår hjelp påkrevd. Det motsatte er mer sannsynlig å skje om et menneske alene bevitner en hendelse; denne handler!

Hva sier dette om oss mennesker?

Kunnskap og bevisstgjøring om tilskuereffekten kan bidra til at vi tar ansvar for å hjelpe, også når andre er til stede. Vi kan derfor motvirke tilskuereffektens mentale feilkoblinger, slik at vi tar ansvar, overvinner frykten for å stikke oss ut, og stopper opp når vi går forbi mennesker i nød.

pizap.com13559383419921


Legg igjen en kommentar

Hverdagsutfordringer

Usikkerhet og uro er ikke alltid proporsjonal med problemets størrelse. Det kan være små ting som får det til å murre i magen.

I disse dager er det høysesong for forkjølelse, influensa og omgangssyke. Dersom ditt barn er syk, har du som arbeidstakere rettigheter i forhold til dette. Selv om vi ønsker det beste for våre barn, så er det ikke alltid med lett hjerte man slår nummeret til sjefen for å si fra om at man må bli hjemme.

Er du en av disse som føler at fravær på grunn av sykdom er en stressfaktor? Vi lever i et samfunn der vi ønsker å yte og prestere. Enkelte har en arbeidsplass med stor konkurransedrift. Det kan være deadlines som skal rekkes, eller kanskje jobber du innen omsorg og føler at du burde ha vært på jobb.

Da kan det være på sin plass med en pep – talk med seg selv:

 • Flytt fokuset bevisst over på noe annet: Tenk at «dette er et riktig valg».
 • Beveg og rist på kroppen, dette gjør at den ekle følelsen forsvinner.
 • Ikke la skyldfølelsen ligge og gnage over lengre tid – det vil bare tappe deg for energi , og går gjerne utover både deg selv og barnet. Du har rett til å være hjemme når du har syke barn.

Prøv å glemme den dårlige samvittigheten for jobben, slik at du kan hygge deg sammen med barnet ditt. Nå har dere tid til å lese, lage kakao, legge puslespill, se en koselig film – eller bare prate om smått og stort. Både voksne og barn har godt av slike pusterom i en hverdag som ellers kan være ganske hektisk.

Father Checking Son's Forehead for Fever


3 kommentarer

Negative tanker

En spansk-amerikansk studie konkluderer med at man kan kvitte seg med negative tanker på en enkel måte – det er bare å skrive dem på en lapp, rive den i stykker og kaste restene i søpla.

Andre teknikker kan være:

#1 Snu tankegangen

Istedenfor å si «Jeg kommer aldri til å få meg en ny jobb», bør du snu om tankegangen til «Jeg kommer til å få en jobb, selv om det kanskje tar litt tid».

#2 Stopp grublingen

Tar du deg selv i å gruble bør du distrahere deg selv med andre ting, som kan føre tankene over på noe annet.

#3 Lev i nuet

Ingen av oss kan forutse fremtiden, men mennesker med negative tanker vil ofte overbevise seg selv om de er helt sikre på hva som vil skje om én dag, én måned eller et år fremover. Prøv heller å lev i nuet. Det er mye lettere, og det hindrer deg i å tenke katastrofer.

#4 Ikke vær for hard mot deg selv

Godta at du tok avgjørelsene ut fra informasjonen og ressursene du hadde på det aktuelle tidspunktet.

#5 Unngå isolering

Å komme seg ut blant venner vil bidra positivt på humøret. Kanskje får du noen gode råd, og kanskje du til og med ender opp med å ha det gøy 😉

#6 Bevar den daglige rutinen

Om du har mange negative tanker er det viktig å etablere daglige rutiner. Det gir deg en smak av regelmessighet.

#7 Sett deg noen realistiske mål

Velg ut noen få, konsekvente mål du lett kan oppnå. Disse målene bør være spesifikke, oppnåelige, målbare, nyttige og tidsbegrenset.

#8 Gjenoppta hyggelige aktiviteter

Skriv ned alle tingene som du liker eller likte å gjøre før, men som du har sluttet med fordi du er lei eller deppa. Det kan være å dra på kino, henge med venner eller så enkelt som å ta en tur kaféen på hjørnet med en avis.

Hva er DINE tips for å bli kvitt negative tanker?

 


Legg igjen en kommentar

6 enkle ritualer for å nå ditt potensiale, hver dag! :-)

 1. Drikk et glass vann når du våkner. Kroppen mister vann mens du sover. Et glass vann når du våkner gir deg en frisk start på dagen.
 2. Definer din Topp 3 – liste. Spør deg selv hver morgen: «Hva er de tre viktigste oppgavene jeg vil fullføre i dag?» Prioriterer dagen din etter denne listen.
 3. 50/10 regelen. Monotask og gjør mer raskere ved å arbeide i 50/10 trinn. Bruk en timer til å jobbe i 50 minutter på bare én viktig oppgave, med 10 minutters pauser i mellom. Disse 10 minuttene kan du benytte til å komme vekk fra pulten din, gå utenfor, ringe venner, meditere, eller drikke et glass vann, osv.
 4. Beveg deg og bli svett daglig. Regelmessig aktivitet holder oss friske og skjerpet. Trening øker energi og humør, og lindrer stress.
 5. Uttrykk takknemlighet. Takknemlighet fremmer lykke. Lag deg en takknemlighetsdagbok! Hver morgen skriver du minst fem ting du er takknemlig for. I tider med stress, stopp og reflekter over 10 ting.
 6. Reflektere daglig. Se tilbake på dagen gjennom 10 minutter av refleksjon. Spør seg selv: «Hva gikk bra?» og «Hva må forbedres?»

Så … hva gikk bra i dag? Hvordan kan du gjøre mer av det? 🙂

https://i2.wp.com/storevisjoner.wpdemo.no/wp-content/uploads/2012/11/takknemlig-copy-copy1.jpg


1 kommentar

«Rynker bør antyde at her har sittet et smil»

Overskriften er et sitat fra Ethel Barrymore. Jeg liker det så godt!

Forskning viser at det er hold i det gamle ordtaket «Smil til verden – og verden smiler til deg». Smil, latter og glede smitter nemlig over på omgivelsene dine. Ditt gode humør sprer seg videre fra deg gjennom tre ledd; til din venn, til din venns venn og videre til dennes venn.

Godt for helsa er det også! Forskning viser at positive og glade mennesker er langt mindre utsatt for vanlig forkjølelse. Når du er glad utløses positive signaler og hormoner, som har en positiv effekt på kroppen din. Eller hva med å ta det ett skritt videre, og prøve latteryoga? 🙂 En skikkelig latterøkt gir hjerte, lunger og tarmer en grundig massasje og sørger for at kroppen tar opp mer oksygen i blodet. Det er også god trim for kroppens innvoller, noe latteryogaekspertene kaller en slags indre jogging. I tillegg blir vi kvitt slaggstoffer, og gammel luft som ligger i bunnen av lungene. Dermed får vi styrket immunforsvar, lavere stressnivå, redusert risiko for høyt blodtrykk og tilstoppede blodårer, samt økt blodtilførsel til ansiktet, noe som vil bremse aldringsprosessen.

Hva med å si «ja takk» til de horisontale rynkene? Jeg er sikker på at de vertikale da blir både færre og mindre 😉

facebook_-1972007973


3 kommentarer

Jeg har fått meg nettside!

IMG_0088 Jeg har fått meg nettside! …og det var jammen på tide!

Det er viktig for meg at du skal skal kunne finne meg ved et enkelt søk på nettet. Derfor har jeg både blogg og facebookside, og nå også egen nettside.

Jeg håper du liker den. Gi meg gjerne en tilbakemelding!

Ha en riktig fin dag!

PS: Husk at «Det er omveiene, forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv» ♥


Legg igjen en kommentar

Konflikter på arbeidsplassen

”Konflikt” er et negativt ladet ord, men det er viktig å understreke at konflikter kan ses på som noe positivt. Konflikter på en arbeidsplass kan gi rom for forbedringer og utvikling!
Konflikter kan deles inn i 4 hovedtyper:
 • Sakskonflikter
 • Meningskonflikter
 • Interessemotsetninger
 • Relasjonskonflikter
Sakskonflikter kjennetegnes ved at partene har ulikt syn på hvordan de skal vurdere en hendelse, teori eller fakta. Det kan også gjelde hvordan en skal oppføre seg i en bestemt situasjon, og hvordan en skal løse en bestemt utfordring.
Meningskonflikter dreier seg ofte om den enkeltes personlige oppfatninger, der det ikke finnes noe klart og entydig svar. Ofte dreier meningskonfliktene seg om smak og behag.
Interessekonflikter har ofte å gjøre med fordelingen av et eller annet. (Arbeidsoppgaver? Turnus? Lønn?)
Relasjonskonflikter innebærer at to eller flere medarbeidere har problemer med å samhandle med hverandre. Ofte vil den ene personens atferd og meninger vekke irritasjon, oppgitthet eller sinne hos den andre.
Hva kan løsningen være? Hvilke muligheter har man?
•Vær beskrivende fremfor vurderende og dømmende.
•Vær spesifikk slik at den du snakker med/til forstår hva du sier.
•Gi passende tilbakemeldinger der dette faller naturlig inn.
•Kontroller at det du sier blir forstått, samt at det budskapet du mottar er riktig i forhold til hva avsender ønsker å formidle.
•Bruk aktiv lytting.
•Bruk kroppsspråk til å speile den andre.
•Ikke baksnakk og spre rykter. (Snakk MED, ikke OM!)
•Fokuser på å oppmuntre til samarbeid.
•Bruk egne og andres erfaringer.
•Fokuser på felles løsninger dersom det er mulig.
•Vær trygg på deg selv og eget ståsted. Da er det lettere å se situasjonen fra andres ståsted.
Løsningsfokusert tilnærming til konflikter – LØFT!
—En kan velge om en vil fokusere på problemene og frustrasjonene, eller om en vil se etter det en setter pris på og ønsker mer av! Ved en konflikt er det nyttigere å vite hva en ønsker å oppnå og hva en gjør som virker løsningsfremmende, enn å vite noe om konflikt og konfliktmønster.

Enhver atferdsendring i en problematisk situasjon kan være tilstrekkelig til å frembringe løsninger 🙂

IMG_0035